طالبان و انکار مرز رسمی با پاکستان-گفت‌وگو با محب‌الله صمیم، وزیر پیشین اقوام و قبایل

طالبان و انکار مرز رسمی با پاکستان گفت‌وگو با محب‌الله صمیم، وزیر پیشین اقوام و قبایل

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷