نطرسنجی گالوپ: نگرانی و غم مردم افغانستان به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است

۱۴۰۱/۴/۷

نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می‌دهد که نگرانی و غم مردم افغانستان در سال ۲۰۲۱ به سطح بی‌سابقه‌ای رسید.

طبق این نظرسنجی، ۸۰ درصد افغان‌ها نگرانی داشتند و ۷۴ درصد دیگر دچار فشار روانی بودند.

گالوپ می‌گوید هیچ کشور دیگری در طول ۱۶سال نظرسنجی‌‌های این موسسه، تا این حد نگران نبوده است.

گالوپ گفته است که ۶۱ درصد مردم افغانستان در سال قدرت گرفتن طالبان، احساس غم و اندوه داشته‌اند.

طبق این گزارش، مردم افغانستان در سال ۲۰۲۱ با نمره ۵۹، در شاخص تجربه منفی روزانه، بالاترین احساس منفی را داشته‌اند.

این نهاد گفته که از سال ۲۰۱۷ تاکنون شهروندان افغانستان کمترین احساس مثبت را داشته‌اند.

در بررسی گالوپ آمده که تجربه‌های مثبت افغان‌ها قبل از تسلط طالبان بر افغانستان محدود بود اما در سال ۲۰۲۱ این احساس از میان رفت.

درصد افغان‌هایی که می‌گفتند احساس لذت می‌کنند، می‌خندند، چیز جالبی یاد می‌گیرند، یا نسبت به روز قبل احساس خوبی داشتند، همه کاهش یافته است.

در نظرسنجی سال ۲۰۲۱ این نهاد که در ۱۲۲ کشور جهان انجام شده، پرسیده شده است که آیا پنج تجربه منفی مختلف را قبل از نظر سنجی داشته اند یا خیر.

بررسی این نهاد در شاخص تجربه منفی نشان می‌دهد که مردم جهان احساس مثبت کمتری نسبت به سال قبل آن دارند.

از هر ده نفر ، چهار نفر در جهال در سال ۲۰۲۱ نگرانی داشته‌اند. در افغانستان، از هر ده نفر، هشت نفر چنین حسی داشته‌اند.