برنامه ورزشی وادی رقابت هر جمعه ساعت ۸ شب به وقت کابل پخش می‌شود. در این برنامه به مهم‌ترین رویدادها و خبرهای ورزشی روز افغانستان و جهان به صورت تحلیلی پرداخته می‌شود.

*Vadi Reghabat: ۲۴ حمل ۱۴۰۳ - ۱۲ آوریل
*Vadi Reghabat: ۱۷ حمل ۱۴۰۳ - ۵ آوریل
*Vadi Reghabat: ۳ حمل ۱۴۰۳ - ۲۲ مارس
*Vadi Reghabat: ۱۸ حوت ۱۴۰۲ - ۸ مارس
*Vadi Reghabat: ۴ حوت ۱۴۰۲ - ۲۳ فوریه
*Vadi Reghabat: ۲۷ دلو ۱۴۰۲ - ۱۶ فوریه
*Vadi Reghabat: ۲۰ دلو ۱۴۰۲ - ۹ فوریه
*Vadi Reghabat: ۱۳ دلو ۱۴۰۲ - ۲ فوریه
*Vadi Reghabat: ۶ دلو ۱۴۰۲ - ۲۶ ژانویه
*Vadi Reghabat: ۲۲ جدی ۱۴۰۲ - ۱۲ ژانویه
*Vadi Reghabat: ۱۵ جدی ۱۴۰۲ - ۵ ژانویه
*Vadi Reghabat: ۱ جدی ۱۴۰۲ - ۲۲ دسامبر

پادکست‌های دیگر