دیدگاه، برنامه‌ تحلیلی افغانستان اینترنشنال است که با حضور کارشناسان مختلف به بررسی آخرین اخبار و رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد. دیدگاه نگاهی دارد به زوایای مختلف رویدادها در دنیای پرهیاهوی امروز ما. دنیایی که هر کس از زاویه دید خود آن را می‌بیند و دیدگاه فرصتی است، برای بینندگانش تا با این تفاوت دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها آشنا شوند.

دیدگاه : ۲۷ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۲۶ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۲۵ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۲۲ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۲۱ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۲۰ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۹ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۸ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۵ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۴ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۳ حمل ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۲ حمل ۱۴۰۳

پادکست‌های دیگر