دیدگاه - Didgah

دیدگاه، برنامه‌ تحلیلی افغانستان اینترنشنال است که با حضور کارشناسان مختلف به بررسی آخرین اخبار و رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد. دیدگاه نگاهی دارد به زوایای مختلف رویدادها در دنیای پرهیاهوی امروز ما. دنیایی که هر کس از زاویه دید خود آن را می‌بیند و دیدگاه فرصتی است، برای بینندگانش تا با این تفاوت دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها آشنا شوند.