دیدگاه، برنامه‌ تحلیلی افغانستان اینترنشنال است که با حضور کارشناسان مختلف به بررسی آخرین اخبار و رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد. دیدگاه نگاهی دارد به زوایای مختلف رویدادها در دنیای پرهیاهوی امروز ما. دنیایی که هر کس از زاویه دید خود آن را می‌بیند و دیدگاه فرصتی است، برای بینندگانش تا با این تفاوت دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها آشنا شوند.

دیدگاه : ۲۷ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۲۶ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۲۵ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۲۴ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۲۳ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۲۰ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۹ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۸ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۷ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۶ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۲ سرطان ۱۴۰۳
دیدگاه : ۱۱ سرطان ۱۴۰۳

پادکست‌ها