برنامه ورزشی وادی رقابت هر جمعه ساعت ۸ شب به وقت کابل پخش می‌شود. در این برنامه به مهم‌ترین رویدادها و خبرهای ورزشی روز افغانستان و جهان به صورت تحلیلی پرداخته می‌شود.

*Vadi Reghabat: ۴ حوت ۱۴۰۲ - ۲۳ فوریه
*Vadi Reghabat: ۲۷ دلو ۱۴۰۲ - ۱۶ فوریه
*Vadi Reghabat: ۲۰ دلو ۱۴۰۲ - ۹ فوریه
*Vadi Reghabat: ۱۳ دلو ۱۴۰۲ - ۲ فوریه
*Vadi Reghabat: ۶ دلو ۱۴۰۲ - ۲۶ ژانویه
*Vadi Reghabat: ۲۲ جدی ۱۴۰۲ - ۱۲ ژانویه
*Vadi Reghabat: ۱۵ جدی ۱۴۰۲ - ۵ ژانویه
*Vadi Reghabat: ۱ جدی ۱۴۰۲ - ۲۲ دسامبر
*وادی رقابت: ۲۴ قوس ۱۴۰۲ - ۱۵ دسامبر
*وادی رقابت: ۱۷ قوس ۱۴۰۲ - ۸ دسامبر
*وادی رقابت: ۱۰ قوس ۱۴۰۲ - ۱ دسامبر
*وادی رقابت: ۳ قوس ۱۴۰۲ - ۲۴ نوامبر

پادکست‌های دیگر