برنامه ورزشی وادی رقابت هر جمعه ساعت ۸ شب به وقت کابل پخش می‌شود. در این برنامه به مهم‌ترین رویدادها و خبرهای ورزشی روز افغانستان و جهان به صورت تحلیلی پرداخته می‌شود.

*Vadi Reghabat: ۱۱ جوزا ۱۴۰۳ - ۳۱ مه
*Vadi Reghabat: ۴ جوزا ۱۴۰۳ - ۲۴ مه
*Vadi Reghabat: ۲۸ ثور ۱۴۰۳ - ۱۷ مه
*Vadi Reghabat: ۲۱ ثور ۱۴۰۳ - ۱۰ مه
*Vadi Reghabat: ۱۴ ثور ۱۴۰۳ - ۳ مه
*Vadi Reghabat: ۷ ثور ۱۴۰۳ - ۲۶ آوریل
*Vadi Reghabat: ۳۱ حمل ۱۴۰۳ - ۱۹ آوریل
*Vadi Reghabat: ۲۴ حمل ۱۴۰۳ - ۱۲ آوریل
*Vadi Reghabat: ۱۷ حمل ۱۴۰۳ - ۵ آوریل
*Vadi Reghabat: ۳ حمل ۱۴۰۳ - ۲۲ مارس
*Vadi Reghabat: ۱۸ حوت ۱۴۰۲ - ۸ مارس
*Vadi Reghabat: ۴ حوت ۱۴۰۲ - ۲۳ فوریه

پادکست‌ها