نظرگاه ، برنامه‌ تحلیلی رادیو افغانستان اینترنشنال است که با حضور کارشناسان مختلف به بررسی اخبار و رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد.

نظرگاه : گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با خیر الله آزاد، دیپلومات پیشین افغانستان در هند
نظرگاه : گفت‌وگو با حشمت رادفر، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار
نظرگاه : گفت‌وگو با خدیجه بهرامیان، فعال حوزه مهاجرت در ترکیه
نظرگاه : گفت‌وگو با فدا محمد پیکان، معین وزارت صحت عامه پیشین
نظرگاه : گفت‌وگو با خان جان الکوزی، رییس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان
نظرگاه : گفت‌‌وگو با احمد الله ناقد، فعال جامعه مدنی بغلان
نظرگاه : گفت‌وگو با خالد پشتون، نماینده پارلمان پیشین افغانستان
نظرگاه : گفت‌وگو با احمد شاه موحد، روزنامه نگار
نظرگاه : گفت‌وگو با عبدالله شایگان، فعال جامعۀ مدنی ولایت بامیان
نظرگاه : گفت‌وگو با تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق بشر- آلمان
نظرگاه : گفت‌وگو با آرش یقین، کارشناس روابط بین الملل - امریکا
نظرگاه : گفت‌وگو با فخرالدین خال بیک، خبرنگار آزاد - دوشنبه

پادکست‌های دیگر