نظرگاه ، برنامه‌ تحلیلی رادیو افغانستان اینترنشنال است که با حضور کارشناسان مختلف به بررسی اخبار و رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد.

نظرگاه : گفت‌وگو با حامد عبیدی، رییس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان
نظرگاه : گفت‌وگو با عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور‌ حقوق بشر
نظرگاه : گفت‌وگو با اجمل سهیل، کارشناس مسایل مبارزه با تروریسم
نظرگاه : گفت‌وگو با فضل الرحمان فکرت، استاد دانشگاه
نظرگاه : گفت‌وگو با احمدالله متقی، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای هرات
نظرگاه : گفت‌وگو با عزیز عمر، رئیس پیشین نمایندگی دایمی افغانستان در جینوا
نظرگاه : گفت‌وگو با خالد پشتون، نمانیده مردم قندهار در پارلمان پیشین
نظرگاه : گفت‌وگو با محمد عارف رحمانی، نمایندۀ پیشین پارلمان - غزنی
نظرگاه : گفت وگو با احسان قانع، پژوهشگر حقوق بشر
نظرگاه : گفت‌وگو با غفران بدخشانی، شاعر و نویسنده
نظرگاه : گفت‌وگو با خوشحال نبی‌زاده، رییس پیشین صحت عامۀ ولایت کابل
نظرگاه : گفت‌وگو با نعیم پویش، دیپلومات پیشین

پادکست‌های دیگر