از نگاه دیگر برنامه‌ای است هفتگی که به گفت‌وگوی تفصیلی و مشروح پیرامون یک رویداد یا موضوع خاص با یک صاحب‌نظر و کارشناس خبره در این موضوع اختصاص دارد.

از نگاه دیگر : گفت‌وگو با ابو مسلم خراسانی، پژوهشگر مطالعات رسانه و تروریسم و مصطفی مدثر، کارشناس گروه های تروریستی
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با محمد قاسم حلیمی، وزیر پیشین ارشاد، حج و اوقاف
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با همایون محتاط، سرپرست پیشین سفارت افغانستان در مسکو و ارشاد سلیمانی، روزنامه نگار و استاد در دانشگاه ملی تاجیکستان
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با عبدالغفور آرزو، سفیر پیشین افغانستان در تاجیکستان و نویسندۀ شناخته شده
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با بصیر سالنگی، والی پیشین پروان
از نگاه دیگر : گفت‌ وگو با مریم معروف آروین مسوول جنبش شنبه‌های ارغوانی و فرح مصطفوی فعال حقوق زن
از نگاه دیگر : گفت وگو‌ با بتول حیدری، روان‌شناس و استاد دانشگاه
از نگاه دیگر : گفت‌وگوی با فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با ضیا آریا نژاد، عضو مجمع فدرال‌خواهان افغانستان و سید بلال فاطمی، کارشناس امور سیاسی
از نگاه دیگر : گفت وگو با زهرا موسوی، پژوهشگر‌ حوزه‌ای مطالعات جنسیتی
از نگاه دیگر : گفت وگو با ملک ستیز، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و سید مهدی منادی، کارشناس حوزه چین
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با محمد صالح مصلح، پژوهشگر دین و مترجم کتاب رييس دادگاه طالبان

پادکست‌های دیگر