از نگاه دیگر برنامه‌ای است هفتگی که به گفت‌وگوی تفصیلی و مشروح پیرامون یک رویداد یا موضوع خاص با یک صاحب‌نظر و کارشناس خبره در این موضوع اختصاص دارد.

از نگاه دیگر : گفت‌وگو با محمد محق، نویسنده و پژوهشگر علوم دینی
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با محمود صیقل، نماینده دایمی پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با ملک ستیز، پژوهشگر و مریم معروف آروین، مسوول جنبش شنبه های ارغوانی
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با کاوه اسپارتک، فعال دیاسپورا و مرتضی رسولی، کارشناس امور مهاجرت
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با مجیب الرحمان رحیمی، نویسنده و پژوهشگر و فردین هاشمی، استاد دانشگاه
از نگاه دیگر : گفت‌‌وگو با عزیز عمر، سرپرست سفارت افغانستان در قزاقستان و غوث جانباز، دیپلمات پیشین در مسکو
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با کاظم همایون، کارشناس محیط زیست و اشرف حیدری، استاد دانشگاه جورج تاون
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با سردار محمد رحیمی، معین سواد آموزی وزارت معارف پیشین و زهرا رضایی، روان پزشک
از نگاه دیگر : گفتگو با سید روح الله رضوانی، روان درمان‌گر و خوش‌حال نبی‌زاده، کارشناس صحت عامه
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با بشیر‌ صمیم، والی پیشین بدخشان و سید اکبر آغا، از فرماندهان پیشین طالبان
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با زلمی نشاط، مسوول برنامه های انستیتوت تونی بلییر در آسیای میانه و میر آقا مصدق، دیپلمات پیشین افغانستان در سازمان م
از نگاه دیگر : گفت‌وگو با محمد صالح مصلح، پژوهشگر حوزۀ دینی و نذیر رها، جامعه شناس

پادکست‌ها