اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی: دخترها و پسرها در صنف‌های درسی «مختلط نباشند»

۱۴۰۰/۱۱/۱

اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان با ارسال نامه‌ای به دانشگاه‌های خصوصی از آنها خواسته است که از نظام آموزشی مختلط دانشجویان دختر و پسر جلوگیری کنند.

اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی گفته است دانشجویان دختری که حجاب را رعایت نکرده‌اند اجازه ورود به دانشگاه‌ها را ندارند.

نسخه از این نامه که به افغانستان اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که شماری از دانشگاه‌های خصوصی تعهد سپردند که از نظام آموزشی مختلط جلوگیری می‌کنند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، مکاتب دخترانه را در سراسر کشور مسدود کرد و دانشگاه‌های دولتی تعطیل شدند.

جهان‌نما
خبرها
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید