تاجیکستان می‌گوید روند بررسی پناهندگی افغان‌ها را از سر گرفته است

۱۴۰۱/۱/۱۷

مقام‌های تاجیکستان می‌گویند روند رسیدگی به درخواست پناهندگی افغان‌ها در این کشور از سر گرفته شده است.

تاجیکستان از آگست سال گذشته صدور کارت‌های پناهندگی به افغان‌ها را متوقف کرده بود.

سازمان ملل می‌گوید بیش از چهارده هزار پناهجوی افغان در تاجیکستان بسر می‌برند.

در آگست سال ۲۰۲۱ و پس از سقوط افغانستان به‌دست طالبان که باعث شد تعداد زیاد از افغان‌ها به تاجیکستان پناه ببرند، این کشور روند بررسی پناهندگی و صدورت کارت اقامت به پناهجویان افغان را متوقف کرد.

تاجیکستان می‌گوید بیش از ۱۵ هزار پناهجوی افغان در این کشور بسر می‌برند، هرچند آژانس پناهندگان سازمان ملل این رقم را بیش از ۱۴ هزار اعلام کرده است.

طبق قانون پناهندگی تاجیکستان، متقاضیان پناهندگی ابتدا یک کارت سبز با اعتبار سه ماهه دریافت می‌کنند. سپس در صورت قبولی درخواست پناهندگی، به متقاضیان یک کارت سرخ داده می‌شود که دارنده آن در تاجیکستان رسما به عنوان پناهنده شناخته می‌شود.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید