منابع محلی از وقوع انفجار چند راکت و درگیری در ناحیه یازدهم شهر کابل خبر دادند

۱۴۰۱/۴/۱۵

منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که شام چهارشنبه صدای چند راکت را در منطقه ۳۱۵ شهر کابل شنیدند. به گفته آنان، درگیری شدید در این منطقه رخ داده است.
هنوز جزییاتی بیشتر از این حادثه در درست نیست، اما گفته می شود که علت آن حمله بالای یک پاسگاه طالبان در این منطقه بوده است.

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید